1. Tham mưu xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động chung của Nhà trường trong từng giai đoạn;

2. Chủ trì thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, an ninh trật tự, thi đua khen thưởng, y tế trường học và quản lý các hoạt động dịch vụ trong Nhà trường, cụ thể:

2.1. Tham mưu và thực hiện công tác tổng hợp

- Tham mưu và chủ trì xây dựng lịch công tác hàng tuần, hàng tháng và theo dõi tiến độ công việc đã được Hiệu trưởng thông qua trong kế hoạch công tác; ghi chép vào sổ lưu các buổi sinh hoạt, hội họp, giao ban của Lãnh đạo Trường với các đơn vị và viên chức trong toàn Trường;

- Thống kê, tổng hợp báo cáo các mặt hoạt động của Nhà trường theo yêu cầu của Lãnh đạo Trường, phục vụ sinh hoạt, hội họp, giao ban, tổng kết của Trường; Trên cơ sở báo cáo tổng hợp của các đơn vị làm báo cáo công tác trong tháng, quý, năm trình Lãnh đạo Trường và cơ quan quản lý cấp trên theo yêu cầu thường xuyên và đột xuất; nhắc nhở các đơn vị làm báo cáo kế hoạch và kết quả công tác theo qui định;

- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của Lãnh đạo Trường, các cuộc họp giao ban cấp Trường, vừa đảm nhiệm chức năng thư ký, vừa nắm tình hình để thực hiện nhiệm vụ tổng hợp;

- Tổ chức thực hiện quyết định của Hiệu trưởng về điều hành các mặt công tác của Trường; giúp Lãnh đạo Trường nắm tình hình và triển khai thực hiện các kế hoạch khi cần thiết;

-  Soạn thảo các văn bản hành chính theo yêu cầu của Lãnh đạo Trường;

-  Chịu trách nhiệm lưu trữ tài liệu, hồ sơ; hướng dẫn và giúp đỡ các đơn vị thực hiện đúng và đầy đủ quy định về công tác lưu trữ, công việc hành chính.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Trường; thường trực Hội đồng thi đua – Khen thưởng Trường;

2.2. Tham mưu và thực hiện công tác Hành chính

- Quản lý các con dấu của Trường và thực hiện việc cấp dấu theo quy định;

- Tổ chức và thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ của Trường như: Tiếp nhận công văn đến, gửi công văn đi, chuyển giao các văn bản, quyết định đến các đơn vị, cá nhân để triển khai thực hiện theo quy định của Hiệu trưởng; đánh máy, phô tô, sao y công văn, đặt cấp phát các loại báo, tạp chí theo kế hoạch, nhận và chuyển giao thư từ;

- Quản lý các máy điện thoại, máy phô tô văn phòng và một số thiết bị khác trang bị phục vụ cho công tác văn phòng;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo bố trí phòng học cho sinh viên; quản lý, sắp xếp phòng họp, hội trường, phòng khách của Trường; chủ trì tổ chức các cuộc sinh hoạt, hội nghị của Trường;

- Thực hiện quản lý và cấp phát phôi văng bằng, chứng chỉ theo quy định;

- Chủ trì việc chuẩn bị, tổ chức các ngày lễ, tết của đất nước và lễ kỷ niệm của Nhà trường: Xây dựng chương trình, nội dung, hình thức, dự trù cơ sở vật chất; tổ chức phục vụ đón tiếp khách. Thông báo đến các đơn vị lịch hoạt động, thời gian được nghỉ làm việc những ngày lễ, tết trong năm theo quy định của Nhà nước. Thực hiện công việc tạp vụ, phục vụ Lãnh đạo Trường;

- Thực hiện công tác quản lý hộ khẩu nội trú của viên chức, học viên, sinh viên đăng ký tại Trường. Quan hệ với địa phương nơi Trường đóng để kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường và các quy định của địa phương;

- Quản lý, điều hành xe phục vụ Lãnh đạo, viên chức Nhà trường đi công tác theo yêu cầu;

- Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm văn phòng phẩm phục vụ các hoạt động của Lãnh đạo Trường;

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ cơ quan gồm: Trực cổng, theo dõi người vào ra, làm các thủ tục tiếp, hướng dẫn khách đến làm việc với Trường; phân công bảo vệ trực tuần tra bảo vệ tài sản chung của Nhà trường, giữ gìn trật tự an ninh trường học; chủ trì việc phối hợp với các đơn vị liên quan trong Trường, với chính quyền và công an địa phương để giải quyết các vụ việc, làm tốt công tác trật tự an ninh, an toàn tài sản Nhà trường; tổ chức thường trực bảo vệ Trường vào các ngày nghỉ cuối tuần, chủ nhật, lễ, tết.

- Điều hành công tác làm vệ sinh nơi ăn ở, làm việc, học tập, sân Trường, lối đi, nơi công cộng thuộc Trường;

- Chăm sóc và bảo vệ cảnh quan môi trường, vườn hoa, cây cảnh, sân bãi, đường sá. Đóng mở, quản lý và làm vệ sinh các phòng học, giảng đường;

- Trưởng phòng TH – HC được ký thừa lệnh Hiệu trưởng trong việc xác nhận y sao các hồ sơ tài liệu của trường; xác nhận chữ ký của cán bộ, giảng viên…

2.3. Tham mưu và thực hiện công tác y tế trường học

- Thực hiện công tác y tế học đường: Tổ chức việc khám sức khoẻ cho học viên, sinh viên khoá mới nhập học và khám bệnh định kỳ hàng năm cho công chức, viên chức Nhà trường; tổ chức việc mua, làm thẻ bảo hiểm y tế, hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức và sinh viên;

- Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm dụng cụ trang bị y tế, cơ số thuốc phòng chữa bệnh, sơ cứu ban đầu phục vụ viên chức và sinh viên trong Nhà trường. Thực hiện việc cấp thuốc chữa trị các bệnh thông thường, thường trực y tế sơ cứu kịp thời các bệnh, tai nạn đột xuất trong viên chức và sinh viên Nhà trường; theo dõi tình trạng bệnh tật, sức khoẻ, cấp giấy giới thiệu đi bệnh viện khám chữa bệnh cho viên chức và sinh viên Nhà trường;

- Tổ chức kiểm tra, nhắc nhở thực hiện vệ sinh môi trường, nơi ăn, ở tập thể (ký túc xá, nhà ăn), nhà vệ sinh công cộng; tuyên truyền giáo dục về công tác vệ sinh phòng dịch bệnh trong viên chức và sinh viên Nhà trường; kiến nghị các biện pháp thực hiện và đề nghị xử lý các trường hợp vi phạm quy định vệ sinh y tế.

- Thực hiện công tác chăm sóc y tế ban đầu, công tác sơ cấp cứu, công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn Trường.

- Vệ sinh quét dọn sân vườn, vệ sinh nhà xưởng các phòng học, phòng thực hành, chăm sóc vườn hoa cảnh, cây xanh;

2.4. Tham mưu và thực hiện công tác Quản lý dịch vụ

- Tham mưu cho Nhà trường về việc tổ chức khai thác một số dịch vụ trong Trường phù hợp với điều kiện của Nhà trường và quy định của pháp luật;

- Trực tiếp quản lý và khai thác các hoạt động dịch vụ có thu của Trường như:

+ Phòng ký túc xá của học sinh, sinh viên; điện nước của ký túc xá và khu tập thể của cán bộ, giảng viên Nhà trường;

+ Nhà gửi xe ô tô, xe máy, xe đạp;

+ Sân bóng đá, bóng chuyền nhà tập luyện và thi đấu thể thao;

+ Nhà ăn, căng tin và các dịch vụ văn phòng phẩm, Photocopy;

+ Trung tâm hội nghị, hội trường, phòng máy chiếu, phòng học lý thuyết, thực hành các thiết bị, dụng cụ văn phòng, mặt bằng tổ chức các sự kiện;

+ Trạm thu phát sóng điện thoại, cột rút tiền ATM...

- Tham mưu cho Nhà trường ký kết các thỏa thuận dịch vụ giữa Nhà trường với các tổ chức, cá nhân ngoài Trường;

- Theo dõi, giám sát hoạt động dịch vụ đã được Nhà trường ký với tổ chức cá nhân để đảm bảo hiện đúng các nội dung cam kết trong hợp đồng;

- Kiến nghị Nhà trường về việc ngừng cho thuê một số dịch vụ đối với những tổ chức, đơn vị cá nhân không tuân thủ các nội quy, quy định của Nhà trường và pháp luật.