PHÒNG TỔNG HỢP - HÀNH CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

Địa chỉ: 117 đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.842.753 (Phím 9)
 Email: tonghopskv@gmail.com