Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch CoVid – 19
25/03/2020 04:01
Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã liên tục đưa ra các khuyến cáo đến người dân để bảo vệ sức khỏe của mình.
Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch CoVid – 19

           Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã liên tục đưa ra các khuyến cáo đến người dân để bảo vệ sức khỏe của mình. Nhà trường xin gửi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và người lao động trong Trường nội dung khuyến cáo này để mọi người tìm hiểu, trang bị kiến thức cho mình trong việc phòng, chống dịch bệnh CoVid – 19 được hiệu quả.

  • Áp phích hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh:

 

  • Áp phích hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú:

 

  • Tờ rơi hướng dẫn cách ly Y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch CoVid – 19:

 

  • Mỗi người tự xác định mình đang ở F nào ?

Nguồn: http://t5g.org.vn