Hướng dẫn các bước rửa tay theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế
23/03/2020 09:22
Thực hiện theo công văn số 7517/BYT-ĐTr của Bộ y tế đã ban hành về quy trình rửa tay thường quy
Hướng dẫn các bước rửa tay theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế

Nguồn: http://t5g.org.vn/ap-phich-quy-trinh-rua-tay-thuong-quy